12 Objektorientert programmering

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 338-365. Der lærer du om

  • objektorientert utvikling
  • klasse, objekt og arv
  • metoder og get-metoder
  • indekserte variabler eller andre kolleksjoner av variabler
  • å utvikle og sette sammen delprogrammer
  • lagring av JSON-data i database

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.