Kode 1

Kode 1 omslag Informasjonsteknologi 1 med HTML, CSS og Firebase

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du:

  • oppgaver
  • eksempler fra læreboka (åpnes i ny fane)
  • nettressurser

All programvare for gjennomføringen av IT1 med læreboken Kode 1 er gratis. Dette nettstedet er et gratis supplement til læreboka Kode 1. All teori, Prøv selv-oppgaver og Sammendrag finner du i læreboka. Læreboken dekker hele læreplanen for Informasjonsteknologi 1.

Kode 1 og Kode 2

Består av:

  • Informasjonsteknologi 1 lærebok
  • Informasjonsteknologi 2 lærebok
  • Digitale utgaver på brettboka.no
  • Elevnettsted gratis
  • Kodeeditor gratis
  • Lærernettsted lisens gratis

Nettressurser