4 Planlegging og design av nettsider

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 98-142. Der lærer du om

  • planlegging og utvikling av nettsteder
  • utvikle nettsiteder med grid og flexbox
  • krav til nettsteder
  • vurdering av nettsteder
  • nettstedsreigering ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

Introfilm