Rettelser Kode 2

Her legger vi ut rettelser til 2016-utgaven av Kode 2. 

Hvis du kommer over feil i boka som ikke er nevnt nedenfor setter vi stor pris på tilbakemelding til kode@cappelendamm.no.

1. opplag:

side 70: Tredje rad i tabellen skal det stå 'ctx.strokeStyle="pink";'

side 152: I åttende linje skal det stå '<label for="cbLeiebil">' 

side 154: Nederste margtekst skal henvise til kapittel 9.

side 159: I sjuende linje skal det stå: '...300 PPTx(8 cm/2,54 cm per tomme)...'
                I tiende linje skal det stå: '...200 PPTx(12 cm/2,54 cm per tomme)...'

side 205: Noen nettlesere krever denne måten å lage sammenlikningsfunksjon på med -1, 0 og 1 som returverdier:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort#Description
Vi legger til ei kodelinje i sammenlikningsfunksjonen i det øverste eksempelet på s. 205.
<script>
    var navnene = ["Charles", "anders", "Douglas", "Beate"];
    function sammenlignTekst(a, b) {
        a = a.toUpperCase(); //Charles endres til CHARLES
        b = b.toUpperCase(); //anders endres til ANDERS
        if(a<b){return -1;} // ((Noen nettlesere krever denne linja))
        else{return b < a;} //Returnerer true, og verdiene må bytte plass
    }
navnene.sort(sammenlignTekst);
document.write(navnene); //Skriver: anders, Beate, Charles, Douglas
</script>

side 216: I koden i margen skal det ikke være punktum til slutt i tredje og fjerde linje. Det skal være semikolon istedenfor punktum i femte linje.

side 234: I fjerde-siste linje i koden nederst skal 130 flyttes opp på linja før slik at femte-siste linje slutter med: "...150,130" som er koordinatene til et punkt.

side 334: Det mangler et "-tegn i nest siste linje på sida. 

side 336: Midt på sida skal det stå: "WCAG 2.0-standarden".