8 Dynamiske nettsider

Les læreboken og gjør Prøv selv-oppgavene på side 200-222. Der lærer du om

  • dynamiske nettsider med Firebase
  • å lage en chat
  • legge inn data i en database
  • legge inn mediefiler i en database

Nedenfor finner du kode du kan bruke, slik at databaser med Firebase fungerer. Du behøver ikke å gjenskape denne koden, men kan alltid kopiere den inn i koden din. Du må også opprette forbindelse mellom denne koden og Firebase, ved å lime inn koden du henter fra Firebase.

Lenke til Firebase finner du under Nettressurser.

Lær deg koding

Nettressurser

Lær deg JavaScript

Nettressurser