Rettelser Kode 1

Her legger vi ut rettelser til 2017-utgaven av Kode 1. 

Hvis du kommer over feil i boka som ikke er nevnt nedenfor setter vi stor pris på tilbakemelding til kode@cappelendamm.no.

Side 48

I faktaboksen kan det se ut som om det er mulig å beskrive border-radius i kortformen for border. Dette er ikke mulig. Border-radius har sin egen kortform for border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-right-radius, border-bottom-left-radius.

Se https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-radius

 

Side 59

Tabell

Kombinasjon: ul > li

Forklaring: Alle li-elementer på første nivå inni et ul-element

 

Side 112

det mangler en } i body

 

body {

...

}

 

Side 116

Figur: Teksten under fotografiene skal være venstrejusterte.