Flytskjema og planlegging av koden

En skjematisk framstilling av koden kaller vi et flytskjema eller et flytdiagram. I et flytskjema bruker vi symboler og bokser som representerer forskjellige koder. Les om flytskjema på side 78 og 334 i læreboken.

Du kan bruke flytskjema til å planlegge koden din. Ulike figurer brukes til å illustrere ulike deler av programmet. En sirkel eller firkant med runde hjørner brukes til start og avslutning av programmet. Firkanter inneholder informasjon om koden. Romber kan vise betingelser.

flytdiagram