Pseudokode og planlegging av programmet

Pseudokode eller "bak-på-en-serviett-kode" er tekst som beskriver hvordan koden skal fungere. Du kan lese om pseudokode på side 98 og 334 i læreboka.

Pseudokode som del av planlegging kan se slik ut:

function uttak(belop) {

Hvis saldoen er mindre enn beløpet, er det ikke nok penger

return "Du har ikke dekning på kontoen"; funksjonen avsluttes

ellers er det nok penger, da fortsetter funksjonen

return "Du har tatt ut kr beløp. Ny saldo er kr saldo"

}

 

Kan du lage koden til pseudokoden ovenfor?