koding = programmering

Koding og programmering betyr det samme. En måte å programmere på kalles for blokk-programmering. Har du brukt Scratch, Tickle (iPad) eller Minecraft settes "blokker" sammen til et program. Programmet kan enten gi et visuelt eller et fysisk resultat. Et visuelt resultat vises på skjermen. Et fysisk resultat kan for eksempel være LEGO som beveger seg eller en robot som utfører det du har programmert.

I dette kurset skal du lære tekstbasert programmering. Det består av tekst i steden for blokker, men mange av strukturene i koden er de samme som i blokk-programmering. Har du tidligere lært Phyton kan du allerede et tekstbasert program. I IT2 lærer du å bruke HTML, CSS og JavaScript. I Kapittel 1 i læreboken lærer du HTML og CSS. I resten av boken lærer du JavaScript.

Nettressurser