Løsningsforslag til kapittel 2

Her finner du løsningsforslag, råd og vink til oppgavene i kapittel 2.

2.1.1 Legg inn følgende kode like over taggen </body> i et HTML-dokument:
<script>
    alert("Informasjonsteknologi 2");

</script>

2.1.2 Bruk document.write()-metoden til å skrive navnet ditt. Se side 30.

2.1.3 Bruk prompt()-metoden til å be om brukerens navn. Se eksempel s. 31.

2.1.4 "string" betyr tekst. Flere tegn som er satt sammen. Trenger ikke å være ord man finner i ordlista som har en betydning.

2.2.1 Bruk window.innerHeight for å finne høyden i nettleservinduet og navigator.appName for å finne navn på nettleser.

2.2.2-3 Bruk document.body.innetHTML="Nytt innhold"; til å bytte ut innholdet i body-elementet.

2.3.1 Husk å gi p-elementet en id. Da kan du bruke document.getElementById("id") til å få tak i og endre innhold fra script-elementet.

2.3.2 Bruk taggene <h1>...</h1>, <h2>...</h2> eller <h3>...</h3> for å legge inn overskrift og <img src="bildenavn.jpg"> for å legge inn bilde.

2.3.3 Ingenting skjer. Du må legge inn eksempelvis attributten id="bilde" i <img>-taggen. Du har nå en referanse til <img>-taggen om du mellom <script> og </script> skriver document.getElementById("bilde");. Denne kan nå brukes til gjøre noe med bildet.

2.3.4 For å endre bildefil som skal vises, må du ha et bilde som for eksempel heter "bilde2.jpg" i mappa med html-fila. Deretter kan du endre koden i oppgave 2.3.3 ved å endre følgende kode mellom <script> og </script>: document.getElementById("bilde").src="bilde2";

2.3.5 <div id="div1">Dette er teksten i det første div-elementet</div> <div id="div2">Dette er teksten i det andre div-elementet</div>
<script>document.getElementById("div2").innerHTML=document.getElementById("div1").innerHTML;</script>
Her tilordnes innholdet fra div1 til div2.

2.4.1 I Chrome, Firefox og Internet Explorer åpner du utviklerverktøy med konsoll ved for eksempel å trykke F12.