Reklame

Gjennom bevegelsene dine på nettet er det mulig å danne seg et bilde av hvem du er, og av smaken din. Les Ekstrastoff-rammen på side 173, og svar deretter på spørsmålene nedenfor.

1. Forklar hvordan reklameannonser blir vist på bakgrunn av opplysninger vi legger igjen etter oss på Internett.

2. Vurder fordelene og ulempene ved at Internett genererer en slik "profil" av deg.

3. Åpne en gratis nettavis og finn ut hvor mange prosent av forsiden som er reklameannonser.

(Hvor mange nyheter er det på forsiden? Hvor mange reklamer og annonser er det? Regn ut hvor mange prosent som er reklame og annonser?)

4. Blokkerer du for reklame? (Se lenker nedenfor.)

5. Vil du betale for å lese uavhengige nyheter på nett som er helt uten reklame?