Bilderedigering

Menyen SE inneholder enkle forklaringer på hvordan du:

1. skalere størrelsen - redusere antall piksler i bredden og høyden til et bilde

2. beskjærer (crop) et bilde

3. endrer gjennomsiktighet (Opacity) i et bilde

Nettressurser nedenfor har lenker til gratis bilderedigeringsprogrammer. De ulike programmene fungerer ofte på den samme måten, men kan ha litt ulike menyer og navn på menyvalgene.

 

I læreboken lærer du om:

- visning av bilder på skjerm med HTML

- endre antall piksler i høyden og bredden

- bruke CSS til å endre området et bilde vises på skjermen

- tekst over et bilde

- tilpasse bilder til ulike nettlesere og ulike skjermstørrelser

- valg av filformat og bruk av filformatene JPG og PNG

- hvordan bilder fungerer

- komprimering av bilder 

 

Nettressurser