Kode 1 Oversikt over innholdet i læreboka

I læreboka finner du Prøv selv-oppgaver etter hvert delkapittel.

 

<01> Lage nettsider med HTML   8

1.1 Kode nettsider med HTML 8

HTML er et markeringsspråk

Strukturering med tagger

Kom i gang med HTML-koding

HTML-elementer

 

1.2 Tekst  11

Ulike tagger former en tekst

Lister med HTML

 

1.3 Bilder  15

Bilder med img-elementet

Attributter til img-elementet

Sette bredden og høyden med HTML-koden

Endre bredde og høyde i et bilderdigeringsprogram

 

1.4 Lyd og video  19

Lyd med audio-elementet

Video med video-elementet

 

1.5 Lenker og nøstede HTML-elementer  22

Lenker med a-elementet

Nøstede HTML-elementer

Struktur og navigasjon på nettsteder

Interne og eksterne lenker

 

1.6 Tabeller  26

Rader og kolonner i tabeller

Kommentarer i HTML-koden

 

1.7 Skjemaer  28

Skjemaer til innsending av opplysninger

Input-element og button-element

Brukervennlighet og label-elementet

Input-elementer til fargevelger, radiobokser, avkryssningsbokser og kalender

Select-element gir en nedtrekksliste

 

Sammendrag 33

 

 

<02> CSS endrer utseende til nettsider  34

2.1 CSS i et HTML-element 34

Med CSS endrer vi utseendet til en nettside

Attributtet style i start-tagg til et HTML-element

Skriftfarge og bakgrunnsfarge

Padding og margin

Attributtet style i body-elementet

 

2.2 CSS i eget style-element  39

Selektor

Hierarki av stiler

 

2.3 Utseende til tekst  43

Egenskaper for tekst

Websikre og generiske skrifttyper

 

2.4 Utseende til bilder  47

Egenskaper til bilder

Ramme inn bilder med kantlinjer

Kortform

Marger rundt bilder

Skygger bak bilder

Filtre på bilder

 

2.5 Selektor med id eller class  53

Hashtag-selektor med id

Punkt-selektor med class

 

2.6 Pseudoselektor og pseudoklasser  55

Pseudoselektor

Pseudoklasser

 

2.7 Kombinasjoner av selektorer og tabeller  59

Kombinasjoner av selektorer

Tabeller med tavle-elementet

 

Sammendrag  65

 

 

<03> Fysiske signaler i datautstyr  66

3.1 Binære tall – bit og byte 66

Bit

Antall muligheter

8 bit er en byte

Lagringsplass

 

3.2 Bilder består av bildepunkter 71

Bildepunkter

Lagring og minne

Farger - RGB

Lagring og overføring av fargebilder

Kompresjon av bilder

Tapsfri kompresjon

Destruktiv kompresjon

Filstørrelse

 

3.3 Tegnsett  80

UTF-8 og ANSI

Det heksadesimale tallsystemet

 

3.4 Digitale lydopptak  82

Opptak av lyd

Digitalisering av lyd

Komprimering av lyd

Hørsel og lydkvalitet

 

3.5 Video og animasjon  86

Levende bilder

Komprimering av video

Redigering av video

 

3.6 Kommunikasjon og digitalt utstyr  89

Digitalt utstyr

Datamaskin

Digitale nettverk

En nettadresse til en nettside

Brannmur

 

Sammendrag 97

 

 

<04> Planlegging og design av nettsider  98

4.1 Fra skisse til nettside 98

Planlegge ved å tegne en skisse for hånd

Krav til brukergrensesnitt

Struktur og filstruktur

Utvikle et nettsted etter en plan

Høyde og bredde på HTML-elementer

Krav til universell utforming

 

4.2 Bakgrunnsbilder med CSS-kode  107

Legge inn et bakgrunnsbilde

Plassering, størrelse og repetisjon av bakgrunnsbilde

Bakgrunnsbilde som dekker hele vinduet i nettleseren

 

4.3 Lage nettsider med grid  113

Dele skjermen opp i et rutenett med grid

En nettside inndelt i rutenett - del 1

Fleksibel bredde og høyde med enheten fr

Nettside med skrollbar

Grid-linjer

En nettside inndelt i rutenett - del 2

 

4.4 Lage en nettavis med grid  123

Forsiden er delt opp i et rutenett

Dele opp forsiden i 12 deler med grid

Legge HTML-kode og CSS-kode i to ulike filer

Legge inn innholdet forsiden

Legge til en meny på toppen av nettsiden

 

4.5 Innhold tilpasset ulike skjermstørrelser  131

Responsive og adaptiv nettsider

Media Queries

 

4.6 Responsiv navigasjon med flexbox  135

Dele skjermen i ruter med flex

Fordele elementene med justify-content

Midtstille elementene med Avignon-items

Sammendrag

 

 

<05>Sosiale medier 143

5.1 Sosiale medier 143

Et teknologibasert samfunn

Et sosialt eksperiment?

Kjennetegn på kommunikasjon i sosiale medier

Gjenbruk og Creative Commons

 

5.2 Konsekvenser og muligheter 146

Vertikale og hosrisontale sosiale systemer

Noen for alle

Vi sjonglerer mellom en vertikal og en horisontal virkelighet

Mer selvhjulpne og selvstendige

 

5.3 Etiske normer – forventet oppførsel på nett  149

Ulike identiteter

Vi viser det beste ved oss selv

Elektronisk kommunikasjon

Finne kjærligheten

 

5.4 Din risiko på nett  153

Er vi trygge på nett?

Digital mobbing, trusler og krenkelser

Åndsverkloven

Uønskede seksuelle kommentarer

Nakenbilder via mobil eller Internett

Straffbare forhold på Internett

Trygg internettbruk

Tiltak for å beskytte seg på nett

 

Sammendrag

 

 

<06> Sikkerhet og regelverk  161

6.1 Risikoen for angrep øker  161

Trusler i det digitale rom

Sårbare digitale verdikjeder

Risikotrekanten

Ulike trusselbilder

Løsepengevirus

 

6.2 Informasjonssikkerhet 165

Ulike beskyttelsesbehov

Hvem må beskytte seg?

Beskyttelsestiltak

 

6.3 Sikkerhet og personvern  168

Sikkerhetstiltak eller personvern - må vi velge?

Sikkerhetstiltak som bryter med personvernet

Personopplysningsloven

Digitalt grenseforsvar

Edward Snowden

 

6.4 Regelverk  172

Behandling av personopplysninger

Databehandleravtalen, åndsverkloven og ekomloven

Andre lands lover

Universell utforming

Når programkode blir lov

Standarder og bransjenormer

 

Sammendrag  179

 

<07> Databaser og datamodeller  180

7.1 Databaser  180

En database

Strukturering av data i databaser

JSON brukes til lagring og sending av data

Å legge inn data i objekter med ulike datatyper

 

7.2 Designe en database  185

Primærnøkkel

Å planlegge en database

Valg av primærnøkkel

Atomærkravet

Fremmednøkler

 

7.3 Relasjoner i datamodeller  191

Klassediagram

Flere entiteter

Relasjoner i et klassediagram

Å tolke en modell og lese en relasjon begge veier

 

7.4 Større datamodeller 195

Entitetisering

Gode datamodeller legger grunnlaget for et velfungerende dataystem

 

Sammendrag 199

 

 

<08> Dynamiske nettsider 200

8.1 Dynamiske nettsider 200

Hva er en dynamisk nettside?

Skytjenesten Firebase

 

8.2 Å lage en chat  202

Kom i gang med Firebase

Opprette forbindelse mellom databasen og nettsiden

Sikkerhet og autentisering i Firebase

Å lagre data som JSON-objekter i databasen

Se på dataene som ligger i databasen

Å hente ut data fra databesen

Slette data fra databasen

 

8.3 Lage en nettbutikk som har en database med egne data  210

Lagre data i en database som JSON-objekter

Sortering og filtrering med spørringer

 

8.4 Brukeren lagrer mediefiler i en database  216

Firebase Storage

Brukeren laster opp filer i databasen

 

Sammendrag  222

 

 

<09> Animasjon med CSS  223

9.1 Lage animasjoner med CSS  223

De første animasjonene

Transformasjon av et HTML-element

Flere transformasjoner

 

9.2 Interaktive animasjoner  228

Brukeren styrer utseendet på nettsiden

Animasjon av ett eller flere bestemte HTML-elementer

Trasition gir overgang over tid

 

9.3 Egenskaper som kan endres  232

Gjennomsiktighet med egenskaper

Forhold mellom elementer med egenskapen flex

Flere overganger

 

9.4 CSS keyframe  238

Keyframes

Repetere animasjonen

 

9.5 Stop-motion-animasjon  247

Animasjon med stop-motion

 

Sammendrag  252

 

Stikkordregister   253