Vurder nettstedene til ulike kommuner

Ranger nettstedene nedenfor med tanke på brukervennlighet. (Ta også med den kommunen du bor i.) Du kan lage en tabell der du gir de ulike kommunene en karakter fra 1-6, der 1 er dårlig og 6 er meget god.

 

1. Hvor lang tid bruker du på å finne informasjonen nedenfor på de ulike nettstedene?

a) Har kommunen henting av avfall?

b) Når og hvor hentes avfallet?

c) Du skal søke om stipend eller tilskudd til skolekorpset. Finn søknadsskjemaet.

d) Har kommunen eiendomsskatt?

e) Finn adressen og telefonnummeret til legevakten.

 

2. Hvilket nettsted fungerer best med tanke på brukervennlighet?

3.Hva kjennetegner et godt nettsted?