Filmoppgave: Si nei!

Jobb i grupper på 3-5 personer. Se filmen, og diskuter deretter spørsmålene.

Å ha kontakt på internett med noen en ikke kjenner fra verden utenfor nettet, regnes som risikoatferd. Mange barn og ungdom gjør dette, og blir fortrolige med denne personen, uten å vite hvem de egentlig snakker med. Si nei! er en internasjonal kampanje for å forhindre at barn og unge blir seksuelt utnyttet og svindlet på nett. 

1. Forklar i korte trekk hva denne kampanjen går ut på.

2. Drøft om slike kampanjer kan være et effektivt middel for å hindre at kriminelle lurer barn og unge.