Filmoppgave: Internasjonalt dataangrep 2017

Hackere gjennomførte i 2017 et stort dataangrep mot private og offentlige datamaskiner.


Jobb i grupper på 3-5 personer. Les artiklene nedenfor og se filmen, og diskuter deretter spørsmålene.

1. Forklar i korte trekk hva ransomware eller utpressingsvirus går ut på.

2. Diskuter hvordan WannaCry programmet fungerer.

3. WannaCry antas være stjålet fra Amerikansk etterretning, NSA. Drøft hvorfor NSA kan ha utviklet denne programvaren, som så kan ha blitt stjålet/lekket. Hva slags etterretningsverktøy kan det ha vært?