Elever kunne finne søsken i Itslearnng

Jobb i grupper på 3-5 personer. Les artikkelen fra nrk.no nedenfor og svar deretter på spørsmålene.

1. Diskuter hvordan et ønske om bedre brukergrensesnitt kan føre til en slik alvorlig feil.

2. Det tok tre måneder fra feilen ble meldt inn til support til den ble rettet av utviklerne. Hvorfor tok det så lang tid før feilen ble rettet?

3. Drøft hvem som har ansvaret for at slike feil ikke skal oppstå. Support, utviklerne eller ledelsen?